Uzturēšanās atļauja Latvijā

 

Kas ir uzturēšanās atļauja? 

Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļaujas) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļaujas).

Uzturēšanās atļauja no 2012.gada 2.aprīļa tiek izsniegta personas apliecības formātā, līdz ar to pirms uzturēšanās atļaujas saņemšanas ir jānodod biometrijas dati (pirkstu nospiedumi (no sešu gadu vecuma) un digitālais sejas attēls).

Kādos gadījumos uzturēšanās atļauja nepieciešama?

Uzturēšanās atļauja nepieciešama, ja Jūs vēlaties uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

Saņemot termiņuzturēšanās atļauju, ārzemniekam jāuzrāda derīga veselības apdrošināšanas polise.

Saņemot pirmreizējo termiņuzturēšanās atļauju vai termiņuzturēšanās atļauju pēc pārtraukuma ilgāka par 90 dienām, ārzemniekam jāiesniedz Latvijas ārstniecības iestādes izsniegta izziņa, ka persona neslimo ar tuberkulozi aktīvā fāzē.

Iesniedzot dokumentus pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 2., 3., 6. un 7. punktu, ārzemniekam jāiesniedz valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas zināšanas vismaz A2 līmenī.

Ārvalstīs izsniegtajiem dokumentiem jābūt legalizētiem, ja starptautiskie līgumi neparedz citu kārtību. Iesniedzot notariāli neapliecinātu dokumentu kopijas, jāuzrāda šo dokumentu oriģināli.

Uzturēšanās atļaujas iegūšana līdz 5. gadiem, iegādājoties nekustamo īpašumu:

 • Nekustamā īpašuma vērtība: ≥ 250 000 EUR.
 • Kadastrālā vērtība: ≥ 80 000 EUR.

Papildus noteikumi:

 • Bezskaidras naudas norēķini;
 • Nekustamais īpašums iegādāts no fiziskām/juridiskām personām;
 • Nav bijuši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādi.

Iegādājoties minētajiem kritērijiem atbilstošu nekustamo īpašumu Latvijas Republikā termiņuzturēšanās atļauju var saņemt:

 • Nekustamā īpašuma īpašnieks;
 • Ārzemnieka laulātais;
 • Ārzemnieka nepilngadīgie bērni, arī aizbildnībā esošie;
 • Ārzemnieka aizgādībā esošas personas.

Iesniedzamie dokumenti noformēšanai:

 • Pases kopija;
 • Fotogrāfija;
 • Noteikta parauga anketa;
 • Izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14. gadu vecumu);
 • Latvijas ārstniecības iestādes izsniegta izziņa, ka persona neslimo ar tuberkulozi aktīvā fāzē.
 • Dokumenti, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu LR;
 • Dokuments, kas apstiprina nepieciešamā iztikas minimuma nodrošinājumu;
 • Dokuments, kas apliecina laulības reģistrāciju vai radniecību;
 • Dokuments, kas apliecina, ka apmaksa par nekustamo īpašumu veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Dokumenti ir iesniedzami:

 • LR vēstniecībā (attiecīgajā valstī);
 • Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes nodaļā LR.

 

Mēs esam gatavi Jums palīdzēt:

 • Atrast vēlamo nekustamo īpašumu.
 • Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un noformēt darījumu.
 • Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai LR.
 • Reģistrēt īpašuma tiesības Zemesgrāmatā.