Salmiņš pie salmiņa…

Termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas programma, saskaņā ar kuru ārzemniekiem (investoriem) TUA var piešķirt uz nekustamā īpašuma iegādes pamata, Latvijā darbojas kopš 2010.gada 1.jūlija. Pašlaik pretendēt uz TUA piešķiršanu var, ievērojot četrus ar likumu noteiktus nosacījumus. Tomēr vispopulārākā ir nekustamā īpašuma iegāde (tā tas, starp citu, ir kopš Imigrācijas likuma attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas). Pagājušajā gadā šo tā sauktās investora vīzas iegūšanas veidu ir izvēlējušies gandrīz 69% ārvalstu pilsoņu, kas ir lūguši piešķirt TUA viņiem un viņu ģimenes locekļiem. Piebilde: gadu iepriekš šādu iesniegumu īpatsvars sasniedza 89%, 2013. gadā — 81%.

Tieši aizvadītais 2015.gads ir kļuvis par gadu, kurā jaunie TUA piešķiršanas nosacījumi bija spēkā visu gadu. Ievērojot spēkā esošās Imigrācijas likuma jauno redakciju, TUA piešķiršanai nepieciešamā nekustamā īpašuma minimālā vērtība ir paaugstināta līdz 250 000 eiro (iepriekš Rīgā un Jūrmalā tā bija 142 300 eiro). Un tas nav viss. Likumā ir precīzi norādīts, ka investoram par minēto summu jāiegādājas viens īpašums, nevis neierobežots skaits īpašumu, kā to pieļāva likuma iepriekšējā redakcija. Turklāt ir ieviests būtisks jaunievedums — vienreizējs maksājums valsts budžetā 5% apmērā no pirkuma summas. Tas viss kopā ar krasi pasliktinājušos finanšu situāciju lielākajai daļai to pilsoņu, kuri no savām mītnes valstīm ierodas pēc Latvijas TUA, ir licis būtiski samazināties ārzemnieku iegādāto dzīvojamo un komerciālo nekustamo īpašumu rādītājiem, salīdzinot ar iepriekšējo.

2015.gadā TUA uz Latvijas nekustamo īpašumu iegādes pamata ir pieprasījuši 273 ārzemnieki (saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) rīcībā esošajām ziņām). Tas ir sliktākais rādītājs kopš Imigrācijas likuma grozījumu stāšanās spēkā (2010.gadā labojumi bija spēkā tikai pusgadu).

Salīdzinot ar 2014.gadā TUA programmas ietvaros iegādāto nekustamo īpašumu skaitu (2250), tas ir 8,2 reizes mazāk; salīdzinot ar 2013.gadu (1556 nekustamie īpašumi), 5,7 reizes mazāk, salīdzinot ar 2012.gadu (1013 nekustamo īpašumu); 3,7 reizes mazāk, salīdzinot ar 2012.gadu (669 nekustamie īpašumi); 2,5 reizes mazāk, salīdzinot ar 2011.gadu.

Latvijas nekustamo īpašumu objektu skaits, ko ārzemnieki iegādājušies TUA programmas ietvaros.*

Gads

2010.gada
II pusgads

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Nekustamo īpašumu kopskaits

79

669

1 013

1 556

2 250

273

2015.gadā veikto pirkumu ģeogrāfija ir bijusi visai šaura, lai arī populārāko vietu sarakstā pārmaiņu nav. Tradicionāli dominēja Rīga, kur saskaņā ar PMLP speciālistu rīcībā esošajām statistikas ziņām TUA pretendenti ir iegādājušies 135 nekustamos īpašumus. Otrajā vietā ir Jūrmala (iegādāti 64 nekustamie īpašumi), Babītes novadā − 13 nekustamie īpašumi, Garkalnes novadā — 12, Cēsu novadā — 7, 6 nekustamie īpašumi iegādāti Ozolnieku, Ādažu un Bauskas novadā (katrā). Datu analīze rāda, ka, paceļoties TUA piešķiršanai nepieciešamajai nekustamā īpašuma minimālajai vērtībai, pircēju nepieprasīta ir kļuvusi lielākā daļa Latvijas reģionālo centru. Tas tā ir noticis arī tādēļ, ka sameklēt ārpus Rīgas un Jūrmalas rentablu dzīvojamo nekustamo īpašumu par tirgus, nevis uzpūstu cenu, sākot no 250 000 eiro, ir bijis visai grūti, savukārt reģionālo komerciālo objektu segments ir izrādījies ārzemniekiem neizprotams. No Latvijas septiņām lielākajām pilsētām (izņemot Rīgu un Jūrmalu) ārzemnieki nekustamos īpašumus ir iegādājušies tikai Liepājā (2 darījumi) un Jelgavā (1 darījums).

Latvijas piecas populārākās vietas, kur TUA pretendenti ir iegādājušies nekustamos īpašumus.*

Gads

 

Vieta

2010.gada
II pusgads

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Kopā (uz 2016.gada 1.janvāri)

Rīga

45

331

482

743

1 123

135

2 859

Jūrmala

26

223

306

399

454

64

1 472

Ozolnieku novads

 

10

41

56

111

6

224

Cēsu novads

 

4

24

47

91

7

173

Babītes novads

3

26

32

36

46

13

156

PMLP dati.*

Analizējot Latvijas TUA pretendentu valsts piederību, konstatējams, ka 2015.gadā PMLP ir izsniegusi attiecīgas atļaujas 672 Krievijas pilsoņiem (tas ir, TUA pieprasītājam, laulātajam un viņu nepilngadīgajiem bērniem), 136 — Ukrainas, 117 — Ķīnas, 56 — Kazahstānas, 45 — Uzbekistānas, 36 — Azerbaidžānas, 20 — Baltkrievijas, 17 — Ēģiptes un par 12 — Izraēlas un Turkmenistānas pilsoņiem, kas noslēdz uzskaitījuma pirmo desmitnieku. Turklāt to valstu sarakstā, kuru pilsoņiem TUA ir izsniegtas uz Imigrācijas likuma labojumu pamata, ir vairāk nekā 50 valstu, bet to personu skaits, kurām izsniegtas TUA, ir 16 846 (no tiem 14 100 ir saņēmuši TUA uz nekustamā īpašuma iegādes pamata).

To valstu saraksts, kuru pilsoņiem ir izsniegtas TUA uz imigrācijas likuma labojumu pamata (pēc stāvokļa uz 2016. gada 1.janvāri)*.

Krievija 11 607

Ķīna 1 367

Ukraina 1 295

Uzbekistāna 691

Kazahstāna 626

Baltkrievija 342

Azerbaidžāna 246

Izraēla 80 ASV 59

Gruzija 51

Kirgizstāna 49

Armēnija 41

Sīrija 40

Ēģipte 40

Turkmenistāna 39

*PMLP dati

Romāns Golubevs
varianti.lv
10.02.2016.