Pircējiem palīdz kredīti

Viens otrs no galvaspilsētā strādājošajiem mākleriem pēdējos gados bija pasācis ievietot sociālajā tīklā Facebook Rīgas un Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļas telpu foto-grāfijas ar komentāru „Vai Latvijas nekustamo īpašumu tirgus ir dzīvs vai miris?” Vērtējums parasti bija atkarīgs no tā, vai, asprātim apmeklējot konkrēto zemesgrāmatas nodaļu, bija izdevies satikt arī citus apmeklētājus. Tas ir, ja cilvēku tikpat kā nav, tirgū valda klusums un stagnācija. Ja ir redzamas rindas, tātad dzīve kūsā, – skatiet fotogrāfijas! Tomēr, analizējot zemesgrāmatu statistiku, jāsecina, ka aina nav gluži tāda, kādu to rāda jokdari, un ka pagājušajā gadā tiešām nav bijis iemesla un pamata krasām noskaņojuma maiņām. Patiesībā mūsu valsts nekustamo īpašumu tirgus 2016.gadā ir atdzīvojies: noslēgti 51 352 pirkšanas pārdošanas darījumi (2015.gadā tādu ir bijis 44 160). Turklāt svarīgi ir tas, ka darījumu skaita pieaugums ir fiksēts gandrīz visos valsts lielākajos centros.

Piemēram, Rīgas zemesgrāmatas nodaļā pagājušajā gadā tika reģistrēti 14 735 dzīvokļi, mājas, gruntsgabali vai komerciālo nekustamo īpašumu pirkšanas pārdošanas darījumi. Tas ir par 12 % vairāk nekā 2015.gadā. Visvairāk darījumu tika reģistrēts decembrī – 1447. Tas, starp citu, ir labākais mēneša rādītājs kopš 2007.gada.

Zemesgrāmatas statistika spilgti atklāj, cik svarīga loma Rīgā noslēgtajos darījumos ir hipotekārās kreditēšanas pieejamībai. Piemēram, ja pavērtē iesniegumus par hipotēkas nostiprināšanu (25 547) un pabeigto darījumu skaitu, redzams, ka 66,7 % darījumu vairāk vai mazāk ir izmantoti aizdevuma līdzekļi. Latvijā kopumā hipotekārās kreditēšanas daļa kopējā darījumu skaitā ir 49,7 %.

Darījumiem bagāts gada pēdējais mēnesis ir bijis arī Pierīgas reģionā. Decembrī Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļā ir reģistrēti 829 pirkšanas pārdošanas darījumi. Pagājušajā gadā ir reģistrēti 8535 darījumi, un tas ir par 22,8 % vairāk nekā 2015.gadā. Īpaši pievēršama uzmanība Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļas jurisdikcijā esošajai Jūrmalai, kur ir reģistrēti 1410 darījumu, tas ir, vidēji 117,5 darījumi mēnesī. Visvairāk darījumu Jūrmalā ir reģistrēts augustā – 161 darījums.

Arī citām Latvijas apdzīvotajām vietām grēks žēloties par nekustamo īpašumu pircēju aktivitāti. Piemēram, Latvijas otras lielākās pilsētas Daugavpils zemesgrāmatas nodaļā 2016.gadā ir reģistrēti 4104 nekustamā īpašuma darījumi. Salīdzinot ar 2015.gadu, kad tika reģistrēti 3104 darījumi, pieaugums ir 32,2 %. Interesanti, ka visvairāk darījumu Daugavpilī ir noslēgts septembrī – 434 darījumi. Tas ir Daugavpils zemesgrāmatas nodaļas absolūtais rekords kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Turklāt jāatzīmē, ka, piesaistot kredītlīdzekļus, ir notikuši tikai 26,9 % darījumu, ko, iespējams, var izskaidrot ar šejienes cenu visai zemo līmeni: cilvēkiem nekustamā īpašuma iegādei bieži vien pietiek ar saviem ietaupījumiem.

Liels pārsteigums ir Rēzeknes nekustamo īpašumu pircēju aktivitāte. 2016.gadā Rēzeknes zemesgrāmatas nodaļa ir reģistrējusi 2823 nekustamā īpašuma darījumus. Pilsētai tas ir rekordliels gada rādītājs. Iepriekšējais labākais rezultāts tika fiksēts 2006.gadā – 1838 darījumi. 2016. un 2015.gada rādītāju starpība ir 76,5 %! Šāda ievērojama pieauguma izskaidrojums ir vienkāršs: daudzi vietējie iedzīvotāji varēja izšķirties par pirkumu, jo bija aizdevumu pieejamība, tostarp arī mājokļu iegādes ģimenēm ar bērniem valsts atbalsta programmas ietvaros. 2015.gadā Rēzeknes zemesgrāmatas nodaļa saņēma 380 iesniegumu par hipotēkas nostiprināšanu, 2016.gadā – jau 858!

Kurzemes lielākajā pilsētā Liepājā un tās apkaimē pagājušajā gadā ir notikuši 2768 nekustamo īpašumu darījumi. Tiesa, pieauguma rādītājs ir izrādījies pieticīgāks  +5,3 %, salīdzinot ar 2015.gadu. Vislielākā aktivitāte ir bijusi decembrī – 292 darījumi. Tomēr arī tas ir ievērojami mazāk kā 2006.gadā fiksētais mēneša rādītājs – 379 pirk-šanas pārdošanas līgumi.

Jelgavā darījumu pieaugums ir bijis pieticīgāks: + 4,3 %. 2016.gadā zemesgrāmatā ir veikti 2286 ieraksti, no kuriem kredīti ir ņemti 38,8  % darījumu. Aktīvākais mēnesis Jelgavā ir bijis septembris, kad notikuši 352 nekustamo īpašumu darījumi, un tas ir par simtu mazāk kā 2007.gada janvārī, kad tika fiksēts Jelgavas nekustamā īpašuma tirgus absolūtais rekords.

Valmierā, kur pēdējā gada laikā bieži ir pieminēta mājokļu deficīta problēma, 2016.gadā ir notikuši 1204 darījumi. Tas ir par 15,4 % vairāk nekā 2015.gadā. Kredīti ir piesaistīti 52,9 % darījumu.

Ventspilī pieaugums, salīdzinot ar 2015.gadu, ir 10,1 %, pavisam ir 1102 objekti.

Visbeidzot Jēkabpils: tajā ir notikuši 919 nekustamo īpašumu pirkšanas pārdošanas darījumu, un tas ir par 5,3 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.

 

Gandrīz pusē (49,7 %) Latvijā 2016.gadā notikušajos nekustamā īpašuma pirkšanas pārdošanas darījumos ir piesaistīti hipotekārie aizdevumi. Rīgā šis rādītājs ir 66,7 %.

 

varianti.lv

13.02.2017.