Latvijas Avīze: Rīdziniekiem lielāki īpašuma nodokļi

Šo plānu Rīgas domē kaldināja jau kopš pavasara, taču tā apstiprināšana aizķērās tāpēc, ka pašvaldībai nebija saskaņojuma ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Uz pusi vairāk par zemi

Rīdziniekiem par 50% celsies par zemi maksātais nodoklis. Kā zināms, kopš 2012. gada par zemi maksātā nodokļa likme galvaspilsētā dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem bija 1% no kadastrālās vērtības. Nākamgad visiem likme būs jau agrāk likumā noteiktā – 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.

Savukārt par nesakoptu zemi un graustiem, nepabeigtām ēkām, kurām pārsniegts noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī ēkām, kuru būvniecībai nav bijusi izsniegta atļauja, patvaļīgi pārbūvētiem dzīvokļiem nodokļa likme dubultosies – 3% no kadastrālās vērtības. Nodokli turklāt aprēķinātu no augstākās – no ēkas vai tai piekrītošās zemes gabala kadastrālās vērtības.

Iespaidīgas summas nedeklarētajiem

Dzīvokļiem un dzīvojamiem namiem, kuros neviens nav deklarējis pastāvīgo dzīvesvietu, līdzšinējās likmes – 0,2 līdz 0,6% vietā pašvaldība piemēros 1,5% likmi. Tādējādi mājokļu īpašniekiem bez tajos deklarētajām personām nākamgad nodoklis pieaugs aptuveni piecas līdz sešas reizes.

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē rēķina, ka, piemēram, par labiekārtotu divu istabu dzīvokli padomju laikmeta apbūves sērijas namā (dzīvokļa platība 51 kv. m; zemes domājamā daļa 38 kv. m), kurā neviens nav deklarējis pastāvīgo dzīvesvietu, šogad nodokļos samaksāto 55,99 eiro vietā nākamgad īpašnieks būs spiests samaksāt jau 298,05 eiro.

Piemēram, par ģimenes privātmāju Teikā (ēkas platība – 103 kv. m; zeme 756 kv. m), kurā neviens nav deklarējis dzīvesvietu, šogad samaksāto 705,37 eiro vietā īpašniekam nākamgad jau būs jāsamaksā 1137,36 eiro.

Par dzīvojamo namu, kura īpašnieks ir uzņēmums, nodokļa aprēķinos ņems vērā ne tikai deklarētos iedzīvotājus, bet arī ar viņiem noslēgtos īres līgumus. Nodokli 0,2 līdz 0,6% apmērā piemēros tikai tad, ja ar īrniekiem noslēgtie īres līgumi būs reģistrēti zemesgrāmatā.

Belziens kopīpašniekiem

Šis nodokļa kāpums stipri patukšos iedzīvotāju kabatas tajos namos, kuros dzīvokļi nav sadalīti atsevišķos īpašumos – īpašniekiem tie pieder kopīpašuma domājamās daļās. Pēc jaunajiem noteikumiem, nodokli 0,2 līdz 0,6% apmērā rēķinās tikai par 30 kvadrātmetriem uz katru namā deklarēto personu. Toties par platību, kuras pārsniedz 30 kvadrātmetrus, nodokļa likme būs 1,5% apmērā no ēkas kadastrālās vērtības. Iznākumā – jo šajos namos, kuros dzīvokļi nav sadalīti atsevišķos īpašumos, būs mazāk deklarēto personu, jo uz nenosegtās platības rēķina lielāks nodoklis būs jāmaksā.

Piemēram, daudzdzīvokļu namā, kas pieder sešiem kopīpašniekiem vienādās domājamās daļās (ēkas kadastrālā vērtība 665 340 eiro; platība 780 kv. m) un ar 26 deklarētajām personām, nākamgad vienam kopīpašniekam nodokļos būs jāsamaksā 338,08 eiro. Ja šajā namā būs tikai 15 deklarēto, tad vienam kopīpašniekam būs jāsamaksā 845,80 eiro. Toties, ja nebūs nevienas deklarētās personas, tad vienam kopīpašniekam jau būs jāšķiras no 1663,35 eiro.

Gādās par ārzemniekiem

Nosakot nodokļa likmi, nākamgad pašvaldība ņems vērā arī dzīvesvietas deklarācijas, kuras būs iesnieguši Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices Konfederācijas pilsoņi, kā arī personas, kuras Latvijā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Tiesa, ar noteikumu, ka šo personu pastāvīgā dzīvesvieta Latvijā bijusi deklarēta pirms septiņiem gadiem.

Savukārt tiem ārzemniekiem, kuri ieguvuši termiņuzturēšanās atļaujas, neatkarīgi no deklarēšanās nākamgad nodoklis palielināsies uz mājokļu likmes rēķina – līdz šim 0,2 līdz 0,6% vietā 1,5% no kadastrālās vērtības.

Būs arī atlaides

Jaunie noteikumi paredz arī virkni nodokļa atlaižu, turklāt tādas, kuru atlaižu sarakstā līdz šim nebija.

Par mājokli un zemi mazāk būs jāmaksā ģimenēm ar bērniem. Līdz šim nodokļa atlaidi 90% apmērā pašvaldība piešķīra tikai ģimenēm ar trim un vairāk bērniem. Turpmāk to paredz 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas arī ģimenēm ar vienu bērnu, bet 70% apmērā ģimenēm ar diviem bērniem. Šī nodokļa atlaide paredzēta ģimeņu atvasēm līdz 24 gadu vecumam, ja viņas mācās profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās. Minēto nodokļa atlaidi par bērniem saņemtu arī ģimenes tajos namos, kuros dzīvokļi nav sadalīti atsevišķos īpašumos.

Tāpat kā līdz šim nākamgad nodokļa atlaides 90% apmērā tiks saglabātas daudzbērnu ģimenēm, vientuļiem pensionāriem, vientuļiem 1. un 2. grupas invalīdiem, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem rīdziniekiem. Visus līdz šim noteiktos nodokļa atvieglojumus paredzēts saglabāt ģimenēm ar bērnu, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju. Maznodrošinātajiem, pensionāriem un 1.un 2. grupas invalīdiem bez bērniem nodokļa atlaides būs 70% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

Cita starpā precizēts par Rīgā pastāvīgi dzīvojošajiem ārzemju pensionāriem, kas pensionējušies ārzemēs, kur ir cita pensionēšanās kārtība. Turpmāk pašvaldība varētu dot nodokļa atlaides tikai tādiem, kuri sasnieguši Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu.

Zigfrīds Dzedulis
Latvijas Avīze

lanida.lv

23.10.2015.