Jautājumi un atbildes par nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām

Cik liels nodokļa pieaugums gaidāms zemes īpašniekiem?

Ekonomiskās krīzes laikā zemes īpašniekiem bija noteikta pazemināta NĪN likme - 1% no kadastrālās vērtības. Sākot ar nākamo gadu, tiks piemērota likumā noteiktā likme - 1,5%. Toties šai nodokļa maksātāju kategorijai papildus jau esošajiem ir noteikti papildus atvieglojumi - ģimenes ar vienu bērnu saņems 50%, ar diviem bērniem - 70% atlaidi. Tādējādi šādām ģimenēm maksājums nevis palielināsies, bet pat samazināsies.

Vai dzīvokļu īpašniekiem būs jāmaksā vairāk?

Absolūti lielāko daļu dzīvokļu īpašniekus izmaiņas skars minimāli. Šiem iedzīvotājiem nekustamā īpašuma nodoklis ir nemainīgs, ja dzīvokļa īpašumā būs deklarēta kaut viena persona: 0,2%-0,6% no kadastrālās vērtības. Jāpiebilst, ka Rīgā iedzīvotāju vairākums - 85% - dzīvo tieši privatizētos dzīvokļos.

Ja mājas iedzīvotāji privatizējuši zemi, dzīvokļu īpašniekiem būs jāmaksā vairāk par savu "nosacīto" zemesgabala daļu zem mājas. Taču par tipveida dzīvokli 50 m² platībā parastā mikrorajonā maksājums palielināsies par apmēram 6 eiro gadā jeb 50 centiem mēnesī.

Kā nekustamā nodokļa izmaiņas skars tos iedzīvotājus, kuriem dzīvokļi pieder kā ēkas domājamās daļas?

Šādu ēku skaits Rīgā ir samērā neliels. Viņiem nodokli aprēķinās līdzšinējā apmērā par 30 kvadrātmetriem uz katru cilvēku, kas deklarēts attiecīgajā ēkā. Par platību, kas pārsniedz minētos 30 kvadrātmetrus, piemēros NĪN likmi 1,5% apmērā. Šī likme tiks piemērota arī tad, ja ēkā nav deklarētu personu. Šāda norma noteikta ar mērķi, lai rosinātu cilvēkus deklarēt savu dzīvesvietu tur, kur viņi patiešām dzīvo, kā arī, lai sakārtotu savus īpašumus un sadalītu domājamās daļas atbilstošos dzīvokļu īpašumos. Tas ir izdarāms līdz gada beigām, un tādā gadījumā arī šiem iedzīvotājiem tiks piemērota vispārējā līdzšinējā likme - 0,2 - 0,6 %.

Informācija par to, kas kopīpašniekiem būtu jādara, lai daudzdzīvokļu māju sadalītu dzīvokļu īpašumos, atrodama šeit http://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/eku-un-dzivoklu-ipasniekiem/registracija/dzivokla-ipasuma-registracija/. Kā iepriekš minēts, par dzīvokļa īpašumu samazinātā nodokļa likme tiks piemērota, ja tajā būs deklarējusies kaut viena persona.

Vai visas ģimenes ar vienu vai diviem bērniem saņems atvieglojumus NĪN maksājumos par zemi un mājokli?

50% nodokļa atlaide par vienu bērnu un 70% atlaide par diviem bērniem tiks piemērota ģimenēm, kas atbilst šādiem noteikumiem. Pirmkārt, vismaz vienam no vecākiem jābūt dzīvokļa īpašniekam. Otrkārt, dzīvokļa īpašniekam vai tā laulātajam, kā arī bērnam vai bērniem dzīvoklī jābūt deklarētajai dzīvesvietai.

Atlaide pienākas arī par bērniem līdz 24 gadu vecumam, ja tie mācās dienas nodaļā augstskolā vai skolā.

Vai tiks saglabāti atvieglojumi, kas bija noteikti līdz šim?

Rīgā tiks saglabāti visi patlaban esošie atvieglojumi, ko šogad izmantoja 28 308 nodokļa maksātāji:

90% no maksājuma summas:

personām, kurām likumā noteiktajā kārtībā vai ar atsevišķiem Rīgas Sociālā dienesta lēmumiem piešķirts trūcīgas personas statuss;

vientuļiem pensionāriem, vientuļiem 1. un 2. grupas invalīdiem;

vecākiem ar trim vai vairāk bērniem vecumā līdz 19 gadiem (ieskaitot pieņemtos bērnus). Atvieglojumi attiecas arī uz bērniem līdz 24 gadiem, ja viņi nestrādā, bet mācās dienas nodaļā augstskolā vai skolā;

personām, kas taksācijas gada periodā bijuši bērna, kas saņem pensiju sakarā ar apgādnieka zaudēšanu, aizbildņi;

personām, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājā, kurā veikta fasādes siltināšana, - šim atvieglojumam vajadzētu mudināt rīdziniekus veikt mājokļa renovāciju.

70% no maksājuma summas:

personām, kurām likumā noteiktajā kārtībā vai ar atsevišķiem Rīgas Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss;

pensionāriem un 1. vai 2. grupas invalīdiem, kuriem nav pilngadīgu bērnu un kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta tikai ar vienu personu, kas ir 1. vai 2. grupas invalīds vai pensionārs.

50% no maksājuma summas:

pensionāriem, kuriem ir pilngadīgi bērni un kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2. grupas invalīds vai pensionārs;

vai 2. grupas invalīdiem vai bērniem invalīdiem;

politiski represētajām personām.

Informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām Rīgas pilsētā var saņemt:

- pa bezmaksas informatīvo tālruni +371 80000850;

- pa e-pastu pip@riga.lv;

- interneta vietnē: www.pip.riga.lv;

- Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes klientu apkalpošanas centrā.

 

Avots: lanida.lv