Hipotekāro kredītu apmēri pieaug

2015.gadā DNB bankā noformēto hipotekāro kredītu vidējais apmērs ir sasniedzis 44 382 eiro. Noformēto aizdevumu analīze atklāj šādu ainu: esot oficiālajiem ienākumiem 800 eiro/mēn., kredīta vidējais apmērs ir 21 000 eiro, esot 800–1000 eiro/mēn., — 30 000, esot 1000–1500 eiro/mēn., — 41 000 eiro. Analizējot klientu vecumu, konstatējams, ka visdrošāk nākotnē raugās klienti 30 līdz 40 gadu vecumā: viņi noformē hipotēku vidēji 53 000 eiro apmērā.

Salīdzinot Rīgu ar reģioniem, − galvaspilsētā nekustamā īpašuma iegādei parasti ņem 50 000 eiro, citviet valstī — vidēji 21 000 eiro. DNB statistika liecina, ka atkarībā no kredīta apmēra mainās arī tā dzēšanas termiņš. Aizdevumus līdz 30 000 eiro Latvijas iedzīvotāji cenšas atdot 14 gadu laikā, aizdevumus robežās no 30 000 līdz 50 000 — 19 gadu laikā, bet lielākus — 23 gadu laikā.

 

varianti.lv

01.10.2015.