Valsts nodevas griesti

Un noteikts, ka šie griesti ir 50 000 eiro apmērā. Jāatgādina, ka gadījumā, ja nekustamā īpašuma pircējs ir fiziska persona, valsts nodevas apmērs ir 1,5% no iegādātā objekta vērtības, ja tā ir juridiska persona, tad -2%. Atsavinot īpašumu uz dāvinājuma līguma pamata, valsts nodevas likme ir 3%, bet 1%, ja nekustamais īpašums ir ieguldījums uzņēmuma pamatkapitālā.

varianti.lv