Privātmājas kārotāju izaicinājumi: starta kapitāls, saskaņošana un izpildītāju atrašana

Aptaujājot tos Latvijas iedzīvotājus, kuri nesen noslēguši privātmājas būvniecību vai patlaban vēl to veic, noskaidrojās, ka trešdaļai respondentu lielākais izaicinājums pirms darbu sākšanas privātmājas būvniecībā bijis starta kapitāla uzkrāšana. Savukārt būvniecības saskaņošana un visu nepieciešamo atļauju saņemšana vislielākās raizes sagādājušas 24% respondentu. Gandrīz katram piektajam jeb 18,8% vislielākās grūtības bijušas atrast piemērotu būvdarbu izpildītāju.

 

Kā ne mazāk nopietnus izaicinājumus pirms būvniecības sākšanas aptaujātie Latvijas iedzīvotāji, kuri nesen noslēguši privātmājas būvniecību vai patlaban vēl to veic, min hipotekārā kredīta saņemšanas procesu (15,6%), mājas projekta izstrādi (10,4%), kā arī piemērota zemes gabala izvēli (6,3%).

 

Kā lielāko izaicinājumu pēc būvniecības sākšanas 38,5% respondentu norāda iekļaušanos izmaksu tāmē. 28,1% aptaujāto privātmāju īpašnieku vislielākās rūpes sagādā būvdarbu veicēju darba uzraudzīšana, bet 17,7% respondentu - iekļaušanās plānotajos būvniecības posmu termiņos.

 

Vaicāti, ko būvniecības laikā saredzēja kā lielāko tieši finansiālo izaicinājumu, 32,3% respondentu atzina, ka izjuta finansiālu slogu, apvienojot būvniecības izmaksu segšanu ar jau esošās mājvietas uzturēšanu. 30,2% aptaujāto atzina, ka finansiāls izaicinājums, būvējot savu nākamo mājokli, bija materiālu izmaksu segšana. 14,6% aptaujāto atzina, ka apgrūtinoša bijusi būvdarbu veicēju darba apmaksa, kas, iespējams, saistāma ar būvdarbu ieilgšanu vai citiem iemesliem.

 

Plānojot sava mājokļa būvniecību, 39,6% aptaujāto, kuri nesen noslēguši privātmājas būvniecību vai patlaban vēl to veic, paši veikuši mājas plānojumu, konsultējoties ar arhitektu. 17,7% respondentu nolīguši arhitektu, kas izstrādā mājas plānojumu. Savukārt 16,7% aptaujāto izvēlējušies arhitektu vai būvfirmu piedāvātu gatavu projektu.

 

Projekta izstrāde ir viena no daudzajām procedūrām un izaicinājumiem, ar kuriem jāsaskaras topošajiem privātmāju īpašniekiem. Taujāti par risinājumiem, kas atvieglotu mājokļa būvniecības procesu, 54,2% aptaujāto atzīmē, ka palīdzētu fakts, ja topošās mājas īpašnieks pats būtu kvalificēts būvdarbu veicējs. 37,5% norāda, ka palīdzētu izdevums, kurā apkopota visa informācija par risinājumiem un izaicinājumiem, ar kuriem jāsaskaras mājokļa būvēšanas laikā. Savukārt 19,8% aptaujāto norāda, ka ļoti noderīga būtu iespēja konsultēties vienuviet, piemēram, bankā par dokumentāciju, finansējumu. Bet izglītojošos kursus par finansējuma piesaisti un dokumentāciju būvniecības procesā kā iespēju min 9,4% respondentu.

 

Par lielākajiem izaicinājumiem pirms reālo darbu sākšanas aptaujājot tos respondentus, kas tikai nākotnē plāno īstenot sapni par savu privātmāju, populārākās atbildes biežāk saistās ne tik daudz ar birokrātiskajām procedūrām, kā emocionālām sajūtām - vietas, zemes gabala izvēle, kurā turpmāk dzīvos ģimene (31,8%), kāda izskatīsies māja, kāds būs tās projekts (33,9%). Svarīga ir arī sākumkapitāla uzkrāšana (60,9%).

 

Aptauja veikta februārī, tajā piedalījušies 506 respondenti vecumā no 18 līdz 65 gadiem.

 

city24.lv

03.03.2016.