Ne vairāk par 4%

To paredz Tieslietu ministrijā izstrādātie grozījumi likumdošanā, to akceptējis Latvijas Republikas Ministru kabinets. Šobrīd nomas maksājuma apmērs par zemi, uz kuras atrodas īpašums, bet zeme pieder citam saimniekam, nav konkrēti noteikts un var sasniegt pat 9%, tas ir atkarīgs no zemes gabala un uz tā novietotās būves. Līdz ar to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuru māja uzbūvēta uz saimnieka zemes, jāvienojas ar zemes īpašnieku par nomas maksājuma apmēru. Ja neizdodas nonākt pie kopsaucēja, jārēķinās ar 6% no kadastrālās vērtības. Latvijā citu īpašnieku teritorijā atrodas 68 900 ēkas. No tām 3 677 ir daudzstāvu mājas, kurās ir 110 970 dzīvokļi.

 varianti.lv