Līdz 1.februārim jādeklarē iedzīvotāju veiktie līzinga un/vai kredīta maksājumi

Informatīvā deklarācija VID jāiesniedz arī kapitālsabiedrībām, ražotājiem, pārdevējiem, pakalpojuma sniedzējiem un komersantiem, kas sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus.

Informatīvā deklarācija jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS, aizpildot un iesniedzot dokumentu "Informatīvā deklarācija par fiziskās personas, Latvijas Republikas rezidenta, veiktajiem līzinga un kredīta vai tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 eiro vai šādu iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 eiro".

Informatīvajā deklarācijā, kas iesniedzama līdz 2016.gada 1.februārim, jānorāda fiziskās personas līzinga/kredīta un ar to saistīto procentu un soda naudu maksājumi, kas veikti 2015.gada septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī, ja to summa attiecīgajā mēnesī pārsniedz 360 eiro vai šādu iemaksu kopsumma minēto mēnešu laikā pārsniedz 1440 eiro.

Savukārt, sākot ar 2017.gadu, informatīvā deklarācija par fizisko personu jāiesniedz ik gadu, ja fiziskās personas kredīta un/vai līzinga maksājuma summa mēnesī pārsniedz 360 eiro vai šādu maksājumu kopsumma kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 eiro.

Papildu informācija par informatīvās deklarācijas iesniegšanu pieejama VID mājaslapas sadaļā "Nodokļi / Nodokļi, nodevas un citi obligātie maksājumi / Tiesību akti", proti, informatīvais materiāls "Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju" un plašs metodiskais materiāls ar dažādiem deklarācijas aizpildīšanas piemēriem - "Informatīvā deklarācija par fizisko personu veiktajiem līzinga un kredīta maksājumiem".

Atbildība par informatīvās deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8 pantā. Savukārt par nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajā ienākumu, īpašuma, darījumu vai cita mantiska rakstura deklarācijā, ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā, ir paredzēta kriminālatbildība.

 

lanida.lv

13.01.2016.