Aktivitāte pirmajā ceturksnī

Vienlaikus šis rādītājs praktiski sakrīt ar tirgus aktivitāti pirmskovida periodā, t.i., 2019. gadā, kad zemesgrāmatā reģistrēja 3 828 darījumus. Savukārt Latvijas galvaspilsētas apkaimē pircēju aktivitāte ir bijusi nedaudz mazāka – 2 058 pārdošanas darījumi 2022. gadā, bet 2021.gadā – 2 183, tātad mīnus 5,7%. Savukārt, ja salīdzina ar 2019. gadu (1 775 darījumi), tad pieaugums ir 15,9%.

Jūrmalas statistiskie rādītāji pirmajos ceturkšņos 2022., 2021. un 2019. gadā attiecīgi - 353, 379 un 304 pirkuma līgumi.

Nekustamo īpašumu tirgū situācija saglabājas diezgan stabila gandrīz visos Latvijas reģionos. Valsts otrajā lielākajā pilsētā Daugavpilī 2022. gada pirmajos trīs mēnešos īpašnieki ir mainījušies 1 101 nekustamajam īpašumam, un tas ir par 2,8% mazāk nekā 2021. gadā un par 16,4% vairāk nekā 2019.gadā.

Kurzemes tirgū vērojami šādi salīdzināmie gadi: 2022. gadā Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatā veikti 1 494 pirkuma darījuma ieraksti, 2021. gadā –1 490, 2019.gadā – 1 492. Fantastiska noturība!

No janvāra līdz martam Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatā reģistrēti 1 919 pirkuma līgumi, un tas ir par 2,4% mazāk nekā 2021. gadā, bet par 13,2% vairāk nekā 2019.gadā.

Aktīvāki nekā 2021. un 2019. gadā pircēji bijuši Vidzemē. Šeit 2022.gada pirmajā ceturksnī Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatā veikti ieraksti par 1 641 nekustamā īpašuma pārdošanu, savukārt iepriekšējos gados - attiecīgi 1 537 un 1 186.

varianti.lv