News

Why Latvia

 • Added 28 Apr 2015
 • Views 499

Выбирайте Латвию для отдыха, покупки дома, квартиры, проживания, сотрудничества, развитие бизнеса.

Pēc TUA programmas maiņas valsts budžets nesaņem daudzus miljonus eiro

 • Added 23 Apr 2015
 • Views 348

Par 90 % - samazinājies termiņuzturēšanās atļauju (TUA) pieteikumu skaits par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā: septiņos mēnešos kopš pērnā gada septembra, kad tika mainīti nosacījumi TUA saņemšanai pret investīcijām, to skaits ir vien 8.6 % no iepriekš 2014. gadā izsniegtajiem TUA pieprasījumiem par ieguldījumiem īpašumos. Līdz ar to arī valsts budžetā praktiski neieplūst līdzekļi, kurus no TUA darījumiem ar nekustamo īpašumu iekasētajām nodevām un nodokļiem varētu atvēlēt valstij svarīgu funkciju nodrošināšanai.

Projektu attīstītājiem varētu būt iespēja saņemt Rīgas domes atvieglojumus par īpašumiem - dizaina objektiem

 • Added 23 Apr 2015
 • Views 443

Līdztekus jau esošajiem Rīgas domes piemērotajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem par sakoptām vēsturisko ēku fasādēm, varētu tikt ieviests jauns atbalsta veids arī par, piemēram, tipveida ēku sakopšanu, ja tās tiktu veidotas kā pilsētas dizaina objekti.

Коммерсанты в сфере недвижимости вносят значительный вклад в государственный бюджет

 • Added 17 Apr 2015
 • Views 321

Коммерсанты, работающие в сфере недвижимости, в прошлом году внесли в государственный бюджет налогов на 224 млн евро, что составляет 3,2% от всех администрируемых Службой государственных доходов (СГД) налоговых поступлений.

Riga, Liepaja and Jelgava collected the biggest investments in Latvia

 • Added 07 Apr 2015
 • Views 577

In 2014, the most investments in Latvia were attracted by companies based in Riga, Jelgava and Liepāja (on the coast of the Baltic Sea).

Благодарить — значит желать добра!

 • Added 31 Mar 2015
 • Views 453

Еще великий древнеримский мыслитель и оратор Цицерон говорил: «Ни одним качеством я бы не хотел обладать в такой степени, как умением быть благодарным».